Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Defolijacija loze

Tag Archives: Defolijacija loze

Defolijacija vinove loze – oprez pri visokim temperaturama

mikrobioloska bojadiser sorta PEPELJASTI GROŽDJANI

Defolijacija vinove loze – Uklanjanje listova oko grozdova. U savremenom vinogradarstvu redovno se primenjuje defolijacija u cilju pove?anja kvaliteta grož?a. Treba je obaviti 20-30 dana pre berbe grož?a. Iz zone lastara u kojoj se razvijaju grozdovi uklanjaju se listovi koji zasenjuju grozdove. Time se zna?ajno poboljšavaju osvetljenost i aeracija grozdova, što doprinosi boljem sazrevanju grozdova, potpunijoj obojenosti pokožice i manjem ... Read More »