Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Deficit minerala svinja.

Tag Archives: Deficit minerala svinja.

Deficit minerala sprečava brzi prirast svinja

premix

Deficit minerala. Od svih doma?ih životinja najve?a je verovatno?a za pojavu deficita u mineralnim materijama u svinja. Ovo je zbog toga što se svinje uglavnom hrane sa zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni u mineralnim materijama, a naj?eš?e kalcijumu. Pored toga, kosti svinja podnose znatno ve?e optere?enje u odnosu na njihovu veli?inu, od bilo koje ... Read More »