Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: cvetni zaštitni pojasevi

Tag Archives: cvetni zaštitni pojasevi

Organska – cvetni zaštitni pojasevi

Organska – cvetni zaštitni pojasevi. Njihovo postavljanje je jedna od zna?ajnih agrotehni?kih mera- preventivnih mera u suzbijanju bolesti, šteto?ina i korova u organskoj proizvodnji. Cvetni pojasevi su trake širine 1-2 m sa mešanim jednogodišnjim i višegodišnjim aromati?nim i drugim korisnim biljkama ili samoniklim vrstama. One se seju (sade) oko polja ili u kulturu na svakih 50-100 m , jer je ... Read More »