Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cvetni pupoljci – pomoć agrotehničkih mera

Tag Archives: Cvetni pupoljci – pomoć agrotehničkih mera

Cvetni pupoljci – pomoć agrotehničkih mera

Cvetni pupoljci – Na formiranje cvetnih pupoljaka može se uticati izvesnim agrotehni?kim i pomotehni?kim merama, kao što su: 1./ Izbor podloge – na slabo bujnim podlogama ranije po?inje i obilnije je formiranje cvetni pupoljci. Oni ulaze u period zimskog mirovanja sa ja?e diferenciranim za?ecima cveta, tako da su osetljiviji prema mrazu. Slabo bujne podloge imaju manje razvijen korenov sistem. i ... Read More »