Saturday, 18 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cvetni pupoljci – pomoć agrotehničkih mera

Tag Archives: Cvetni pupoljci – pomoć agrotehničkih mera

Cvetni pupoljci – pomoć agrotehničkih mera

hloroza leti kajsija nova temperatura faktor kalemljenje na

Cvetni pupoljci – Na formiranje cvetnih pupoljaka može se uticati izvesnim agrotehničkim i pomotehničkim merama, kao što su: 1./ Izbor podloge – na slabo bujnim podlogama ranije počinje i obilnije je formiranje cvetni pupoljci. Oni ulaze u period zimskog mirovanja sa jače diferenciranim začecima cveta, tako da su osetljiviji prema mrazu. Slabo bujne podloge imaju manje razvijen korenov sistem. i apsorbuju ... Read More »