Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cvetni pojas u organskoj proizvodnji

Tag Archives: Cvetni pojas u organskoj proizvodnji

Cvetni pojas značaj u organskoj proizvodnji

zeolit rešava agrotekstil biološka zaštita organska povrće zimsko oranje

Cvetni pojas – Postavljanje cvetnih zaštitnih pojaseva je jedna od zna?ajnih agrotehni?kih mera- preventivnih mera u suzbijanju bolesti, šteto?ina i korova u organskoj proizvodnji. Cvetni pojasevi su trake širine 1-2 m sa mešanim jednogodišnjim i višegodišnjim aromati?nim i drugim korisnim biljkama ili samoniklim vrstama. One se seju (sade) oko polja ili u kulturu na svakih 50-100m , jer je to ... Read More »