Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cvetanje

Tag Archives: Cvetanje

Proizvodnja kikirikija – da li može i u Srbiji ?

proizvodnja kikirikija

Proizvodnja kikirikija – –Kikiriki se u našoj zemlji, kao i u Timočkoj Krajni slabo gaji, iako ova biljka ima visoke hranljive vrednosti i visok sadržaj ulja u semenu.- Proizvodnja kikirikija počinje u jesen i to duboko oranje 30-35cm i ostavi da prezimi u otvorenim brazdama. Prolećna priprema zemljišta je takodje vrlo važna, tako da se do setve zemljište više puta ... Read More »

Porast stabala trešnja – uslovi za dobar rod

usvajanje mineralnih porast stabala mašinsko orezivanje konkurs krediti sadnja

Porast stabala trešnje –  PRINCIPI PORASTA TREŠNJE –  Stabla trešnje evoluirala su u šumi, pa zato ona po prirodi formiraju nove grane na najvišim delovima stabla, dok se u srednjim i nižim delovima stablo ne grana. Sama ta činjenica predstavlja izazov pri podizanju i državanju intenzivnih zasada, a cilj voćara koji održavaju ovakve zasade je da omoguće dostupnost svetlosti na nižim delovima stabla, gde će ... Read More »

Bumbari plastenik, staklenik – koji su rezultati primene

bumbari oprašivanje biljaka

Bumbari plastenik – U zaštićenom prostoru u novije vreme često se oprašivanje vrši putem bumbara. Kad se košnica unese u zaštićeni prostor, treba je smestiti na postolje visine 0,5-1,0 metar iznad zemljišta zaklonjeno od direktnog sunčevog svetla i padavina.Tako smeštenu košnicu treba ostaviti pola sata zatvorenu.Onemogućiti ulazak mrava u košnicu. Pre prvog otvaranja košnice zatvoriti ventilacione otvore plastenika i staklenika ... Read More »

Uticaj niskih temperatura na voće u zimu

vocnjak uticaj niskih zimsko mirovanje

Uticaj  niskih temperatura na voće u zimskom mirovanju – Toplotno stanje vazduha i zemljišta je jedan od osnovnih faktora za životne procese u biljkama. Temperaturni faktor utiče na sve fiziološke i biohemijske procese u biljci, pa i na sam rast i razvitak. Za svaki proces u biljkama postoje tri kardinalne tačke: minimum, optimum I maksimum. Kardinalne tačke za različite procese su ... Read More »

Višnja – formiranje cvetnih pupoljaka

visnja cvet tereni za gajenje

Višnja – Proces formiranja cvetnih za?etaka je dugotrajan i veoma složen i kod višnje je jednokratan i od njega zavisi rodnost. Deljenje pupoljaka na cvetne i vegetativne kod višnje se dešava sredinom prethodne godine, tj. u drugoj polovini vegetacije, i produžava se tokom jeseni i zime, sve do po?etka pupljenja. To prakti?no zna?i da u našim uslovima po?etak formiranja cvetnih ... Read More »

LUBENICE rasad na vreme, u mesecu aprilu

lubenica lubenice rasad

LUBENICE rasad na vreme – Prošli su mrazevi, stigle su temperature od 20 C i treba razmišljati o tome kako ćemo se hladiti vrelih, letnjih dana. Lubenica je najomiljenija – slasna, hladna, crvena. Sada je vreme za početak ciklusa gajenja. ZAHTEVI PREMA USLOVIMA SPOLJNE SREDINE Na temperaturi od 25°C seme lubenice niče za 4-8 dana, a to je i optimalna ... Read More »

Monilia laxa – opasan protivnik Vašeg voćnjaka

kruska monilia laxa prekalemljivanje

Monilia laxa opasan protivnik – visoke temperature izazivaju “kretanje” voćaka. U nekim krajevima se očekuje cvetanje voćaka i raste opasnost za razvoj bolesti monilia laxa koja je  prouzrokovača sušenja cvetova, grančica koštičavog voća infekciju može ostvariti prvenstveno u fazi cvetanja kada dolazi do sušenja zaraženih cvetova. Preko inficiranih cvetova dolazi do zaraze lastara i grana. Na lastarima se javljaju pege koje su ... Read More »

Monilia laxa u voćnjaku tokom cvetanja voćaka

rezidba na rod monilia laxa mraz u crveni voćni pauk jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva voćnjak u pripremi

Monilia laxa  na svim vrstama koštičavog voća dolazi u dva posve različita oblika: 1./  kao sušenje mladice sa cvetovima – Monilia (Monilinia) laxa   2./  kao trulež plodova – Monilia (Monilinia) fructigena U jezgrićavih vrsta voćaka (jabuka, kruška) monilija dolazi prvenstveno samo kao uzročnik truleži ploda, a vrlo rijetko i izuzetno i kao sušenje mladica u cvatnji. Na dunji se javlja ... Read More »

Crveni voćni pauk preti cvetalim voćnjacima

rezidba na rod monilia laxa mraz u crveni voćni pauk jabuka sistemi voćnjak njegovo održavanje nova djubriva voćnjak u pripremi

Crveni voćni pauk – Voćarima sve više problema zadaje crveni pauk,sićušna voćna grinja, inače stalni stanovnik u voćnjacima. Uposlednje vreme njegova prisutnost se pretvorila u veliku brojnost i prouzrokovača značajnih šteta, naročito u intenzivnim zasadima. Ovim tekstom ukazujemo na neke aspekte u zaštiti koje mogu pomoći u suzbijanju crvenog pauka. Smanjenjem potrošnje rastvora pesticida i sve blažim zimama zadnjih godina ... Read More »

Cvetanje trešnje ne garantuje dobar rod

trešnja zelena rezidba cvetanje trešnje

Cvetanje trešnje – Poljoprivredne proizvođače često zbunjuje činjenica da zdrava stabla trešnje, dobrog izgleda i kondicije, sa obilno cvetalom krošnjom ne donose plodove. Za ovakvu pojavu postoji više razloga, ali je svakako najčešći i najozbiljniji oprašivanje.    Kod trešnje je prisutna homomorfična i monofaktorijalna gametofitna samokompatibilnost koja je kontrolisana S-lokusom sa multiplim alelima. Na osnovu radova svetskih naučnika sorte trešnje ... Read More »