Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cvetanje

Tag Archives: Cvetanje

Pšenica tokom perioda razvoja biljke

sumpor kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota

Pšenica tokom perioda razvoja – Ozima strna žita za nesmetano klasanje, vlatanje i cvetanje, odnosno za prelazak iz vegetativne u generativnu fazu, zahtevaju delovanje niskih temperatura određenog trajanja. Takve uslove ozima žita nalaze u prirodi tokom jeseni i zime. Ozima žita zasejana u kasno proleće ne nalaze uslove niskih temperatura u potrebnom trajanju, pa ne prelaze u generativnu fazu, odnosno ne ... Read More »

Paprika uticaj suše – broj navodnjavanje tokom sezone

paprika uticaj nekroza vrha ploda zeleno uvenuće mleko štiti organskapaprika vlažna paprika trips organska bakterize paprike

Paprika  uticaj suše na prinos  – Učestale visoke temperature proteklih dana na teritoriji Srbije imaće uticaj na smanjenje prinosa povrtarskih kultura, gde nema dovoljno vode. Paprika je kultura koja zauzima značajne površine na području pomoravskog okruga, ali bez navodnjavanja je nemoguća uspešna proizvodnja ovog povrća. U odnosu na nadzemni deo parika ima slabo razvijen korenov sistem i zahteva intenzivno navodnjavanje. Zalivni ... Read More »

NAVODNJAVANJE SOJE prinosi obećavaju dobit

navodnjavanje soje

Navodnjavanje soje – Poseban značaj navodnjavanje ima u proizvodnji soje kao drugog i postrnog useva za zrno ili zelenu masu, koja se ne može obavljati u uslovima suvog rataranja. Proizvodnju soje u uslovima navodnjavanja ne treba posmatrati samo sa gledišta prinosa, njegove visine i kvaliteta, nego treba uzeti u obzir njene specifičnosti u plodoredu, odnosno plodosmeni, posebno u okviru zalivnih sistema gde ... Read More »

Berza miruje u SAD, Evropa raste cena pšenice

ječam promena cena uljarice cene za evropa seje cena na takse ukinute durum dolar slabi zalihe rastu trgovinski rat setva na cena uljane soja izvoz cene prate cene brinu pad cena manje pšenice cena raste zalihe manje berze evrope Berze rast cena ide cene na jesen cene trgovanje ZALIHE MANJE cene pale cene opet berza miruje cene evropa berza zalihe prinosi manji stanje useva cene uljane euro slabi cene sad tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih cene rastu cene soje padaju cene idu cene berze izvoz

Berza miruje u SAD, Evropa raste cena pšenice – berzanski trgovci pažljivo prate žetvu pšenice u Evropi, kvalitet je niži kao i prinosi. Još 2 dana i stupaju na snagu takse na uvoz proizvoda iz SAD u Kinu – očekuje se da ipak pregovarači nađu rešenje jer se trgovci boje padu stope rasta ekonomiija u svetu. Euro stabilan prema US ... Read More »

Višnja – formiranje cvetnih pupoljaka

višnja cvet tereni za gajenje

Višnja – Proces formiranja cvetnih zaČetaka je dugotrajan i veoma složen i kod višnje je jednokratan i od njega zavisi rodnost. Deljenje pupoljaka na cvetne i vegetativne kod višnje se dešava sredinom prethodne godine, tj. u drugoj polovini vegetacije, i produžava se tokom jeseni i zime, sve do početka pupljenja. To praktično znači da u našim uslovima početak formiranja cvetnih pupoljaka ... Read More »

LUBENICE rasad na vreme, u mesecu aprilu

lubenice na redu lubenice rasad

LUBENICE rasad na vreme – Prošli su mrazevi, stigle su temperature od 20 C i treba razmišljati o tome kako ćemo se hladiti vrelih, letnjih dana. Lubenica je najomiljenija – slasna, hladna, crvena. Sada je vreme za početak ciklusa gajenja. ZAHTEVI PREMA USLOVIMA SPOLJNE SREDINE Na temperaturi od 25°C seme lubenice niče za 4-8 dana, a to je i optimalna ... Read More »

Uticaj niskih temperatura na voće u zimu

vocnjak uticaj niskih mraz preti mraz u

Uticaj  niskih temperatura na voće u zimskom mirovanju – Toplotno stanje vazduha i zemljišta je jedan od osnovnih faktora za životne procese u biljkama. Temperaturni faktor utiče na sve fiziološke i biohemijske procese u biljci, pa i na sam rast i razvitak. Za svaki proces u biljkama postoje tri kardinalne tačke: minimum, optimum I maksimum. Kardinalne tačke za različite procese su ... Read More »

Crveni voćni pauk preti cvetalim voćnjacima

grinje tripsi crveni voćni pauk

Crveni voćni pauk – Voćarima sve više problema zadaje crveni pauk, sićušna voćna grinja, inače stalni stanovnik u voćnjacima. Uposlednje vreme njegova prisutnost se pretvorila u veliku brojnost i prouzrokovača značajnih šteta, naročito u intenzivnim zasadima. Ovim tekstom ukazujemo na neke aspekte u zaštiti koje mogu pomoći u suzbijanju crvenog pauka. Smanjenjem potrošnje rastvora pesticida i sve blažim zimama zadnjih ... Read More »