Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cvetanje vinove loze

Tag Archives: Cvetanje vinove loze

Cvetanje vinove loze odlučuje količinu uroda

cvetanje

Cvetanje vinove loze – Bubrenjem okaca i pojavom novih lastara iz zimskih okaca vinova loza počinje sa fazom rastenja. Lastari na početku svog rasta koriste hranjive materije akumulirane u korenu sve dok se na njima ne formiraju listovi minimum 50% normalne veličine. Tada dolazi do izražene fotosinteske aktivnosti a sa njom i do intezivnijeg porasta. Do početka cvetanja i oplodnje ... Read More »