Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cvetanje vinove loze

Tag Archives: Cvetanje vinove loze

Cvetanje vinove loze odlučuje količinu uroda

cvetanje

Cvetanje vinove loze – Bubrenjem okaca i pojavom novih lastara iz zimskih okaca vinova loza po?inje sa fazom rastenja. Lastari na po?etku svog rasta koriste hranjive materije akumulirane u korenu sve dok se na njima ne formiraju listovi minimum 50% normalne veli?ine. Tada dolazi do izražene fotosinteske aktivnosti a sa njom i do intezivnijeg porasta. Do po?etka cvetanja i oplodnje ... Read More »