Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cvetanje trešnje dobar rod

Tag Archives: Cvetanje trešnje dobar rod

Cvetanje trešnje ne garantuje dobar rod

Poljoprivredne proizvo?a?e ?esto zbunjuje ?injenica da zdrava stabla trešnje, dobrog izgleda i kondicije, sa obilno cvetalom krošnjom ne donose plodove. Za ovakvu pojavu postoji više razloga ali je svakako naj?eš?i i najozbiljniji oprašivanje.    Kod trešnje je prisutna homomorfi?na i monofaktorijalna gametofitna samokompatibilnost koja je kontrolisana S-lokusom sa multiplim alelima. Na osnovu radova svetskih nau?nika sorte trešnje se svrstavaju u ... Read More »