Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cvetanje loze

Tag Archives: Cvetanje loze

Cvetanje vinove loze odlučuje količinu uroda

cvetanje

Cvetanje vinove loze – Bubrenjem okaca i pojavom novih lastara iz zimskih okaca vinova loza počinje sa fazom rastenja. Lastari na početku svog rasta koriste hranjive materije akumulirane u korenu sve dok se na njima ne formiraju listovi minimum 50% normalne veličine. Tada dolazi do izražene fotosinteske aktivnosti a sa njom i do intezivnijeg porasta. Do početka cvetanja i oplodnje ... Read More »

Faze razvoja – vinova loza tokom godine

grahorice rezidba lozne podloge za vinovu lozu tri osnovna principa faze razvoja

Faze razvoja – vinova loza. Za one koji su podigli zasade vinove loze važno je da poznaju kroz koje faze razvoja prolazi vinova loza. Period vegetacije vinove loze počinje kretanjem sokova u proleće a završava se u jesen sa opadanjem lišća. U toku perioda vegetacije mogu se izdvojiti sledeće faze vegetacije –fenofaze razvoja. 1. kretanje sokova (suzenje) 2. porast lastara 3. ... Read More »