Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ćurke

Tag Archives: Ćurke

ĆURKE na paši uz minimum troškova uzgoja

tov ćurke na paši tov ćuraka

ĆURKE  na paši – Posle bobanja ćurke mogu ići na pašnjak ili podignut voćnjak na starinski način, gde ostaju do klanja, uz minimalne troškove za ishranu. Na pašnjacima obezbediti nadstrešnice sa stajalicama i izvor pitke vode. Uveče, po povratku sa paše,ćurkama se daje smeša zrnaste hrane: Za ćurku tešku 4 kg, koja nosi oko 15 jaja mesečno, dnevni obrok treba ... Read More »

Ćurke uzgoj, neophodni uslovi za uspešni tov

?urke uzgoj – Sve više se obra?a pažnja kvalitetu hrane koju koristimo. Meso ?urki je zdravstveno poželjno i ?uva Vaše zdravlje. ?uri?i se gaje na sli?an na?in kao pili?i ali ipak postoje odre?ene razlike koje treba ista?i.?uri?i su ve?i od pili?a i znatno brže rastu pa im je zbog toga potrebno obezbediti 2-3 puta više podne površine, hranidbenog prostora,  prostora ... Read More »