Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ćurići

Tag Archives: Ćurići

Gajenje ćurića i pilića, razlike u načinu uzgoja

ćurka

Gajenje ?uri?a i pili?a – Vec?ina odgajiva?a živine upoznata je sa gajenjem pilic?a. C?uric?i se gaje ne sli?an na?in. Ipak, postoje odre?ena razlike izme?u gajenja c?uric?a i pilic?a, koje treba istac?i.  C?uric?i su vec?i od pilic?a i znatno brže rastu. U na?elu kada se radi o podnom prostoru (podnoj površini, hranidbenom prostoru, prostoru na pojilici, pod greja?em i sl.) jedno ... Read More »

Ćurići načini leženja, trajanje inkubacije i bobanje

?uri?i na?ini leženja – Ako se ?uri?i legu prirodnim na?inom, onda se pod ?urku stavlja 15 do 19 jaja, a ako se upotrebljava kvo?ka – kokoš za leženje, onda se stavlja 9-11 jaja. ?urka leži na jajima prose?no 28 dana. Za nasad treba uzimati jaja stara do 7 dana ili u krajnjem slu?aju 14 dana. Za leženje ?ure?ih jaja postoje ... Read More »