Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ćurići

Tag Archives: Ćurići

Gajenje ćurića i pilića, razlike u načinu uzgoja

ćurka

Gajenje ćurića i pilića – Većina odgajivača živine upoznata je sa gajenjem pilića. Ćurići se gaje ne sličan način. Ipak, postoje određena razlike između gajenja ćurića i pilića, koje treba istaći.  Ćurići su veći od pilića i znatno brže rastu. U načelu kada se radi o podnom prostoru (podnoj površini, hranidbenom prostoru, prostoru na pojilici, pod grejačem i sl.) jedno ... Read More »

Ćurići načini leženja, trajanje inkubacije i bobanje

Ćurići načini leženja – Ako se ćurići legu prirodnim načinom, onda se pod ćurku stavlja 15 do 19 jaja, a ako se upotrebljava kvočka – kokoš za leženje, onda se stavlja 9-11 jaja. Ćurka leži na jajima prosečno 28 dana. Za nasad treba uzimati jaja stara do 7 dana ili u krajnjem slučaju 14 dana. Za leženje ćurećih jaja postoje ... Read More »