Saturday, 22 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ćurići

Tag Archives: Ćurići

Gajenje ćurića i pilića, razlike u načinu uzgoja

ćurka čurke uzgoj gajenje ćurića

Gajenje ćurića i pilića – Većina odgajivača živine upoznata je sa gajenjem pilića. ćurići se gaje ne sličan način. Ipak, postoje određena razlike između gajenja ćurića i pilića, koje treba istaći.  Curići su veći od pilića i znatno brže rastu. U načelu kada se radi o podnom prostoru (podnoj površini, hranidbenom prostoru, prostoru na pojilici, pod grejačem i sl.) jedno ... Read More »

Ćurići načini leženja, trajanje inkubacije i bobanje

?uri?i na?ini leženja – Ako se ?uri?i legu prirodnim na?inom, onda se pod ?urku stavlja 15 do 19 jaja, a ako se upotrebljava kvo?ka – kokoš za leženje, onda se stavlja 9-11 jaja. ?urka leži na jajima prose?no 28 dana. Za nasad treba uzimati jaja stara do 7 dana ili u krajnjem slu?aju 14 dana. Za leženje ?ure?ih jaja postoje ... Read More »