Monday, 16 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ćurići bobanje

Tag Archives: Ćurići bobanje

Ćurići načini leženja, trajanje inkubacije i bobanje

Ćurići načini leženja – Ako se ćurići legu prirodnim načinom, onda se pod ćurku stavlja 15 do 19 jaja, a ako se upotrebljava kvočka – kokoš za leženje, onda se stavlja 9-11 jaja. Ćurka leži na jajima prosečno 28 dana. Za nasad treba uzimati jaja stara do 7 dana ili u krajnjem slučaju 14 dana. Za leženje ćurećih jaja postoje ... Read More »