Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ćurići bobanje

Tag Archives: Ćurići bobanje

Ćurići načini leženja, trajanje inkubacije i bobanje

?uri?i na?ini leženja – Ako se ?uri?i legu prirodnim na?inom, onda se pod ?urku stavlja 15 do 19 jaja, a ako se upotrebljava kvo?ka – kokoš za leženje, onda se stavlja 9-11 jaja. ?urka leži na jajima prose?no 28 dana. Za nasad treba uzimati jaja stara do 7 dana ili u krajnjem slu?aju 14 dana. Za leženje ?ure?ih jaja postoje ... Read More »