Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Crveni voćni pauk

Tag Archives: Crveni voćni pauk

Crveni voćni pauk preti cvetalim voćnjacima

Crveni vo?ni pauk – Vo?arima sve više problema zadaje crveni pauk,si?ušna vo?na grinja, ina?e stalni stanovnik u vo?njacima. Uposlednje vreme njegova prisutnost se pretvorila u veliku brojnost i prouzrokova?a zna?ajnih šteta, naro?ito u intenzivnim zasadima. Ovim tekstom ukazujemo na neke aspekte u zaštiti koje mogu pomo?i u suzbijanju crvenog pauka. Smanjenjem potrošnje rastvora pesticida i sve blažim zimama zadnjih godina ... Read More »

Crveni voćni pauk ponovite zaštitu voćnjaka

Crveni vo?ni pauk – Vo?arima sve više problema zadaje crveni pauk,si?ušna vo?na grinja, ina?e stalni stanovnik u vo?njacima. Uposlednje vreme njegova prisutnost se pretvorila u veliku brojnost i prouzrokova?a zna?ajnih šteta, naro?ito u intenzivnim zasadima. Ovim tekstom ukazujemo na neke aspekte u zaštiti koje mogu pomo?i u suzbijanju crvenog pauka. Smanjenjem potrošnje rastvora pesticida i sve blažim zimama zadnjih godina ... Read More »