Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Crveni pauk

Tag Archives: Crveni pauk

Grinje vinove loze u mladim lastarima

Grinje vinove loze – Eriophyes vitis, erinozna grinja vinove loze, prezimi kao imago u ljuspicama pupoljaka. Imago je crvolikog oblika, bledožute boje, veoma mali, dobro vidljiv pod uve?anjem. Ima tri generacije godišnje. Prva generacija se razvija od sedine aprila do druge polovine juna, a druga od druge polovine juna do prve polovine avgusta. Tre?a generacija se razvija od po?etka avgusta ... Read More »

Crveni voćni pauk ponovite zaštitu voćnjaka

Crveni vo?ni pauk – Vo?arima sve više problema zadaje crveni pauk,si?ušna vo?na grinja, ina?e stalni stanovnik u vo?njacima. Uposlednje vreme njegova prisutnost se pretvorila u veliku brojnost i prouzrokova?a zna?ajnih šteta, naro?ito u intenzivnim zasadima. Ovim tekstom ukazujemo na neke aspekte u zaštiti koje mogu pomo?i u suzbijanju crvenog pauka. Smanjenjem potrošnje rastvora pesticida i sve blažim zimama zadnjih godina ... Read More »