Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: CRVENA DETELINA 20 tona

Tag Archives: CRVENA DETELINA 20 tona

CRVENA detelina daje 20 tona po hektaru

detelina amonijačni rastvor

CRVENA  DETELINA kao kabasta sto?na hrana, crvena detelina se koristi u zelenom-svežem stanju, ili kao konzervisana (seno, senaža, brašno, silaža). Poslednjih godina naro?ito se isti?e prednost crvene deteline, u odnosu na druge leguminoze, u spremanju kvalitetne silaže, s obzirom na znatno slabiju razgradnju proteina kod silirane crvene deteline. To je od naro?ite važnosti sa aspekta pravilne ishrane preživara  Unapre?enje poljoprivredne ... Read More »