Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: crtak

Tag Archives: crtak

Oranje kvalitet zavisi od raonika, plužne daske

Oranje kvalitet – Plugovi se koriste za osnovnu obradu zemljišta sa kojom treba da se obezbede najpovoljniji uslovi za rast i razvoj biljaka. Raoni nošeni plug sastoji se iz niza me?usobno povezanih delova koji na taj na?in ?ine jednu funkcionalnu celinu. Osnovni zadatak pluga kao celine je da vrši oranje zemljišta. Pod oranjem se podrazumeva horizontalno i vertikalno odsecanje trake ... Read More »