Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Crnoplodna aronija

Tag Archives: Crnoplodna aronija

Aronija berba, spremanje i čuvanje plodova

Aronija berba – Aronija je vo?na vrsta ?iji plodovi sazrevaju u periodu od polovine avgusta do po?etka septembra. Plodovi se beru kada postanu so?ni, sjajni i skoro crne boje. Njihovo sazrevanje je naj?eš?e jednovremeno, pa se i berba organizuje tako da se sva koli?ina plodova obere odjednom. Plodovi imaju ?vrstu pokožicu i otporni su na ošte?enja pri manipulaciji. Vrlo su ... Read More »