Wednesday, 14 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: crna vaš

Tag Archives: crna vaš

Šećerna repa crna repina vaš

siva pegavost šećerna repa kvote CERCOSPORA beticola

Še?erna repa crna repina vaš. Svakodnevnim boravkom na njivama proizvo?a?a uo?ili smo  pojavu crne repine vaši na še?ernoj repi kao i na drugim kulturama. Tako?e su i u?estali pozivi proizvo?a?a še?erne repe da je  na njihovim usevima manje ili više prisutna ova šteto?ina.  Visoka relativna vlažnost kao i temperature (20-250 C ) pogodovale su razvoju svih pa i ove vaši. Prve generacije ... Read More »