Monday, 16 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Crna trulež

Tag Archives: Crna trulež

Kupus crna trulež može smanjiti dobit proizvođača

buvač kupus zahtevi crna trulež berba kupusa biljna ulja molibden sumpor u ishrani zbijenost glavice rasol od kiselog

Kupus crna trulež – U usevu kupusa registrovana je pojava crne truleži kupusa koju izaziva bakterija Xanthomonas campestris pv.campestris. Listovi su oboleli od ivice liske, nervi dobijaju mrku boju u okviru žutih delova lista, nekroti?ne pege imaju izgled slova „V“. Nakon izvesnog vremena celo list vene i požuti. ?esto dolazi do pojave sekundarnih patogena koji dodatno izazivaju vlažnu trulež. Pod ... Read More »

Crna trulež grožđa dolazi sa novim sortama

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza bor mikroelement

Crna trulež groždja je veoma zna?ajna i rasprostranjena bolest vinove loze u SAD, Kanadi, Francuskoj, ali i kod nas širenjem stranog sortimenta ova bolest je sve prisutnija i može da napravi velike gubitke proizvodja?ima groždja.  Svi mladi delovi mogubiti napadnuti, liš?e, drške mladari ,vitice, šepurina. U prole?e i po?etkom leta prvi simptomi se javljaju na liš?u u vidu malih okruglih ... Read More »