Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Crna ribizla

Tag Archives: Crna ribizla

Crna ribizla, uslovi gajenja i dobar prinos

crna ribizla crna

Crna ribizla ima širok areal uspevanja i posebne zahteve u pogledu klimatskih i zemljišnih uslova. Položaj. Ribizla uspeva i dobre prinose daje na 300 do 800 m nadmorske visine a kada je u pitanju nadmorska visina iznad 1000 m bolji su južni sa prelazima ka isto?nim i zapadnim položajima zato što je na njima veca vlažnost vazduha i zemljišta. Zemljište. ... Read More »