Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: čokoti

Tag Archives: čokoti

Čokoti u paru nova mogućnost za vinogradare

cokot čokoti u paru

Čokoti u paru – kada se sade u parovima, na svakom se obrazuje po jedno stablo sa jednostrukom kordunicom. Kordunice su na dva čokota u paru usmerene u suprotnim pravcima. Parni čokoti se oslanjaju na zajedničku potporu. Prednosti sadnje parnih čokota su u tome sto je i pored relativno velikog broja čokota po hektaru (3.333) razmak ipak dovoljno veliki da bi ... Read More »