Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Čokoti u paru

Tag Archives: Čokoti u paru

Čokoti u paru nova mogućnost za vinogradare

cokot

?okoti u paru – kada se sade u parovima, na svakom se obrazuje po jedno stablo sa jednostrukom kordunicom. Kordunice su na dva ?okota u paru usmerene u suprotnim pravcima. Parni ?okoti se oslanjaju na zajedni?ku potporu. Prednosti sadnje parnih ?okota su u tome sto je i pored relativno velikog broja ?okota po hektaru (3.333) razmak ipak dovoljno veliki da ... Read More »