Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: čokota

Tag Archives: čokota

Produktivnost čokota i visina prinosa grožđa

grožđe vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Produktivnost ?okota se iskazuje zbirom mase lastara i mase grož?a. Na ispoljavanje produktivnosti ?okota uticaj imaju dva ?inioca: rezidba i visina prinosa grož?a. Zadatak rezidbe jeste da usaglasi ova dva uticaja kako bi imali optimalnu produktivnost ?okota, samim tim iskoristili potencijal odre?ene sorte uz postizanje maksimalnog prinosa bez gubitka u kvalitetu i bez umanjenja vegetativnog potencijala ?okota. Optere?enju ?okota rodnim ... Read More »