Tuesday, 11 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: čokot

Tag Archives: čokot

Špalirni način gajenja ili klasični način

eska bolest fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska kolje kao potpora

Špalirni način gajenja ili … Savremeni uzgoj vinove loze podrazumeva špalirni način gajenja. Međutim, šta uraditi sa starim, vrednim vinogradom, gajenim na čokotu ? Moguće je prevesti takav vinograd na savremeni, špalirni način gajenja. Prelazak od klasičnog na špalirni način uzgoja. Radi se o prevođenju vinograda sa čokotima guste sadnje s niskim stablom na povišene forme i šparilno gajenje. Tu ... Read More »

Osnovni princip rezidbe vinove loze

rezidba odlučuje period mirovanja skidanje lastara

Osnovni princip rezidbe – Postoje tri osnovna principa rezidbe vinove loze na osnovu kojih se reguliše visina prinosa i kvalitet grožđa, vegetativnog potencijala čokota, održavanje pojedinih delova na čokotu i oblik čokota u celini, kao i obezbeđenje dugovečnosti čokota. 1. / Prvi i osnovni princip rezidbe polazi od toga da su najrodnija prava-zimska okca na zrelim i zdravim jednogodišnjim lastarima ... Read More »

Podmlađivanje čokota može biti dobra mera

podmlađivanje rekonstrukcija vinograda visoke temperature smederevka ipard investicije vinograd zimsko mirovanje vinograd visoke temperature

Podmlađivanje čokota vinove loze predstavlja skup radnji koje se izvode na zemljištu, čokotima i naslonima u cilju obnove vegetativnog i rodnog potencijala i produženja vremena rentabilne eksploatacije starih vinograda. Može se primeniti u starim plantažnim vinogradima koji su u periodu opadajuće rodnosti, ali i u starim vinogradima sa malim razmacima sadnje. Mere se ponekada preduzimaju u vinogradima u kojima dođe do ... Read More »

Period mirovanja loze – sadržaj šećera i skroba

rezidba odlučuje period mirovanja skidanje lastara

Period mirovanja –  U našem području vinova loza prolazi kroz period zimskog mirovanja, period kad ne ispoljava vidljivu fiziološku aktivnost. U ovom periodu prestaje rastenje organa, a disanje i transpiracija se svode na minimum. Ulaskom u period zimskog mirovanja vinova loza prelazi u posebno kvalitetno stanje, koje ima druga?ije procese od onih koji dominiraju u vreme perioda vegetacije, ali između ... Read More »

Visina stabla čokota određuje kvalitet i prinos

čokot izbor vezivanje visina stabla čokota rezidba vinove loze špalirni način rezidba vinove loze rezidba na zrelo

Visina stabla čokota. Opredeljenje – odgovarajuća visinu stabla čokota u poznatim ekološkim uslovima podrazumeva uzimanje u obzir više činilaca, od kojih svaki na svoj način preko stabla utiče na ispoljavanje vegetativne snage i potencijala čokota, a preko elemenata rodnosti na prinos i kvalitet grožđa. Najvažniji činioci koji utiču na opredeljenje pri izboru visine stabla čokota su: -godišnji raspored toplote i vlage, ... Read More »

Crna pegavost vinove loze opasna pretnja vinogradu

Podloga kober 5bb sadnja vinove pegavost lozne podloge rojatska kordunica vinograd podizanje đubrenje vinograda vinograd zemljište kako postaviti

Crna pegavost vinove loze – Poslijednjih godina bolest vinove loze Phomopsis viticola, poznata kao CRNA PEGAVOST, sve je prisutnija u vinogradima na čitavom području Srbije. Ova bolest je u programima zaštite bila često zanemarivana, a o posledicama se razmišlja tek kada bi štete postale znatne i jasno vidljive. Crna pegavost nije bila poznata u svim našim vinogradarskim krajevima, ali je ... Read More »

Prinos grožđa zavisi i od načina rezidbe

maceracija kvalitet grožđe u hladnjače vinograd visoki prinosi promene na grožđu

Prinos grožđa – Pod opterećenjem čokota rodnom lozom podrazumeva se ostavljanje određenog broja kondira, kondira i lukova, ili samo lukova sa određenim brojem pravih okaca prilikom rezidbe na zrelo. Određeni oblik čokota može da nosi samo određeni broj kondira, kondira i lukova ili samo lukova. Npr. na župskom uzgojnom obliku čokota može se ostaviti 4-8 kondira; na Gijovom jednogubom obliku čokota ... Read More »

Vezivanje glave čokota, lastara vinove loze

čokot izbor vezivanje visina stabla čokota rezidba vinove loze špalirni način rezidba vinove loze rezidba na zrelo

Vezivanje glave čokota, lastara – Za sve poznate oblike čokota sa srednje visokim i visokim stablom postoji potreba da se stabla, glave i lukovi kordunica vezuju. Stablo i glava čokota vezuju se uz kolac ili stub, a krakovi redovno uz žicu. Ako za stablo nije obezbeđen kolac, pritka, stub ili druge vrste naslona, tada se delovi čokota, tj. stablo, glava ... Read More »