Monday, 21 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: čokot vinove loze

Tag Archives: čokot vinove loze

Rezidba vinove loze u pet godišnjih rokova

gljive vinograd mirovanja rezidba vinove loze crne pegavosti

Rezidba vinove loze. S obzirom na vreme u kojem se rezidba obavlja, kao i na stanje fiziološke aktivnosti vinove loze. Razlikuju se sledeće rezidbe: 1. rana jesenja rezidba, 2. obična jesenja rezidba, 3. zimska rezidba, 4. rana prolećna rezidba, 5. kasna prolećna rezidba Rana jesenja rezidba – ovu rezidbu je moguće obaviti odmah posle završetka berbe grožđa, a pre opadanja lišća, ... Read More »

Visina stabla čokota određuje kvalitet i prinos

čokot izbor vezivanje visina stabla čokota rezidba vinove loze špalirni način rezidba vinove loze rezidba na zrelo

Visina stabla čokota. Opredeljenje – odgovarajuća visinu stabla čokota u poznatim ekološkim uslovima podrazumeva uzimanje u obzir više činilaca, od kojih svaki na svoj način preko stabla utiče na ispoljavanje vegetativne snage i potencijala čokota, a preko elemenata rodnosti na prinos i kvalitet grožđa. Najvažniji činioci koji utiču na opredeljenje pri izboru visine stabla čokota su: -godišnji raspored toplote i vlage, ... Read More »

Zaštita vinove loze redosled primene sredstava

vinograd grinje vinograd mere nege

Zaštita vinove loze. Za zaštitu vinove loze tokom vegetacije ponekad je potrebno mešati nekoliko sredstava za zaštitu bilja kako bi se jednim tretmanom suzbile različite bolesti i šteočine. Tim istim sredstvima mogu se dodati okvašivači ili folijarna đubriva. Iz tog razloga vrlo je važno poznavati kompatbilnost sredstava kako bi se izbegle neželjene posledice (smanjeno delovanje jedne ili više aktivnih supstanci, ... Read More »