Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: čokot vinove loze

Tag Archives: čokot vinove loze

Rezidba vinove loze u pet godišnjih rokova

vinograd mirovanja rezidba vinove loze

Rezidba vinove loze. S obzirom na vreme u kojem se rezidba obavlja, kao i na stanje fiziološke aktivnosti vinove loze. Razlikuju se sledeće rezidbe: rana jesenja rezidba, 2. obična jesenja rezidba, 3. zimska rezidba, 4. rana prolećna rezidba, 5. kasna prolećna rezidba Rana jesenja rezidba – ovu rezidbu je moguće obaviti odmah posle završetka berbe grožđa, a pre opadanja lišća, Međutim, ... Read More »

Zaštita vinove loze redosled primene sredstava

vinograd

Zaštita vinove loze. Za zaštitu vinove loze tokom vegetacije ponekad je potrebno mešati nekoliko sredstava za zaštitu bilja kako bi se jednim tretmanom suzbile razli?ite bolesti i šteo?ine. Tim istim sredstvima mogu se dodati okvašiva?i ili folijarna ?ubriva. Iz tog razloga vrlo je važno poznavati kompatbilnost sredstava kako bi se izbegle neželjene posledice (smanjeno delovanje jedne ili više aktivnih supstanci, ... Read More »

Visina stabla čokota određuje kvalitet i prinos

fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska

Visina stabla ?okota. Opredeljenje – odgovaraju?a visinu stabla ?okota u poznatim ekološkim uslovima podrazumeva uzimanje u obzir više ?inilaca, od kojih svaki na svoj na?in preko stabla uti?e na ispoljavanje vegetativne snage i potencijala ?okota, a preko elemenata rodnosti na prinos i kvalitet grož?a. Najvažniji ?inioci koji uti?u na opredeljenje pri izboru visine stabla ?okota su: -godišnji raspored toplote i ... Read More »