Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Čokot izbor visine stabla

Tag Archives: Čokot izbor visine stabla

Čokot izbor visine stabla utiče na rodnost

?okot izbor visine stabla  Opredeljenje za odgovaraju?u visinu stabla ?okota u poznatim ekološkim uslovima podrazumeva uzimanje u obzir više ?inilaca, od kojih svaki na svoj na?in preko stabla uti?e na ispoljavanje vegetativne snage i potencijala ?okota, a preko elemenata rodnosti na prinos i kvalitet grož?a. Najvažniji ?inioci koji uti?u na opredeljenje pri izboru visine stabla ?okota su: godišnji raspored toplote ... Read More »