Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Čokot izbor visine stabla

Tag Archives: Čokot izbor visine stabla

Čokot izbor visine stabla utiče na rodnost

vinograd posle cvetanja prašenje mašinsko orezivanje čokot rezidba loze

Čokot izbor visine stabla  Opredeljenje za odgovarajuću visinu stabla čokota u poznatim ekološkim uslovima podrazumeva uzimanje u obzir više činilaca, od kojih svaki na svoj način preko stabla utiče na ispoljavanje vegetativne snage i potencijala čokota, a preko elemenata rodnosti na prinos i kvalitet grožđa. Najvažniji činioci koji utiču na opredeljenje pri izboru visine stabla čokota su: godišnji raspored toplote i ... Read More »