Monday, 17 December, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ciram

Tag Archives: ciram

Šupljikavost lišća voćaka – breskva, kajsija, trešnja …

breskve šupljikavost lišća breskve faze razvoja hladnjača rokovi breskva

Šupljikavost lišća voćaka – prouzokovač ove bolesti je gljiva Stigmina carpophila. Bolest ima širok areal rasprostranjenosti. Najveće štete patogen pričinjava koštičavim vrstama voćaka, naročito breskvi, kajsiji i trešnji. Štete nastaju usled propadanja lišća i smanjenja njegove fotosintetske aktivnosti, sušenja mladara i gubljenja tržišne vrednosti plodova. Simptomi se javljaju na lišću, mladarima i plodovima. Na lišću se uočavaju sitne, okrugle, crvenkaste ... Read More »