Wednesday, 16 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: cima

Tag Archives: cima

 Krompir fiziološke promene na krtoli tokom godine

krompir silaža semenski krompir temperatura prašna krastavost

Krompir fiziološke promene – Šuplje srce – Simptomi ovih promena ne mogu se uočiti spolja na krtolama krompira. Početni simptomi se uspoljavaju u vidu malih pega braon boje bliže centru krtole. Vremenom ove pege se povećavaju i postaju šupljine. Veličina ovih šupljina varira i uglavnom se od centralne šupljine pojavljuju pukotine. Oko ivice šupljine nalazi se tkivo koje je u početku rozikasto, ... Read More »