Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: cilindra

Tag Archives: cilindra

TRAKTOR u zimu, konzervacija i zaštita

TRAKTOR u zimu – Kada se traktor stavi van upotrebe na nekoliko meseci u zimskom periodu,preporu?uje se da se obave mere zaštite,kako bi se obezbedilo da na traktoru ne do?e do nekih ošte?enja za vreme stajanja.Prilikom konzervira nja traktor mora biti apsolutno ispravan, ukoliko to nije slu?aj, prvo ga dovesti u ispravno stanje pa tek onda pristupiti konzerviranju. Konzerviran traktor ... Read More »