Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: cikade

Tag Archives: cikade

Cikade u voćnjacima, vinovoj lozi, na poljima

vinograd cikade

Cikade pripadaju redu Hemiptera, podredu Auchenorrhyncha i predstavljaju jednu od najdominatnijih grupa herbivora. Cikade se hrane usisavanjem biljnih sokova iz tkiva doma?ina (ve?ina sokom floema, a krupnije vrste sokom ksilema), ali istovremeno su i izvor hrane za predatore i parazitoide. Osim toga brojne vrste prenose biljne patogene bakterije, viruse, fitoplazme ili su zna?ajne kao šteto?ine žitarica. Interakcija cikada sa biljnim ... Read More »

Fitoplazma listova vinove loze, uzročnik cikade

fitoplazma listova formulacije djubrenja pirsova bolest blago vinove loze bordovska

Fitoplazma listova vinove loze – Postoji ve?i broj fitoplazmi pouzrokova?a žutila i crvenila liš?a vinove loze,ali je najopasnija od njih Flavence doree. Ranije se smatralo da su bolesti tipa žutila ili crvenila prouzrokovane virusima, ali je danas utvr?eno da su uzro?nici fitoplazme, idntifikovane u nekim našim vinogorjima. Ova bolest je u direktnoj vezi sa prisustvom cikade Scaphoideus titanus. Ona je ... Read More »