Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cikade u voćnjacima

Tag Archives: Cikade u voćnjacima

Cikade u voćnjacima, vinovoj lozi, na poljima

vinograd cikade

Cikade pripadaju redu Hemiptera, podredu Auchenorrhyncha i predstavljaju jednu od najdominatnijih grupa herbivora. Cikade se hrane usisavanjem biljnih sokova iz tkiva doma?ina (ve?ina sokom floema, a krupnije vrste sokom ksilema), ali istovremeno su i izvor hrane za predatore i parazitoide. Osim toga brojne vrste prenose biljne patogene bakterije, viruse, fitoplazme ili su zna?ajne kao šteto?ine žitarica. Interakcija cikada sa biljnim ... Read More »