Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cikade u voćnjacima

Tag Archives: Cikade u voćnjacima

Cikade u voćnjacima, vinovoj lozi, na poljima

vinograd

Cikade pripadaju redu Hemiptera, podredu Auchenorrhyncha i predstavljaju jednu od najdominatnijih grupa herbivora. Cikade se hrane usisavanjem biljnih sokova iz tkiva domaćina (većina sokom floema, a krupnije vrste sokom ksilema), ali istovremeno su i izvor hrane za predatore i parazitoide. Osim toga brojne vrste prenose biljne patogene bakterije, viruse, fitoplazme ili su značajne kao štetočine žitarica. Interakcija cikada sa biljnim ... Read More »