Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: cikade pšenica

Tag Archives: cikade pšenica

Cikade u voćnjacima, vinovoj lozi, na poljima

vinograd cikade

Cikade pripadaju redu Hemiptera, podredu Auchenorrhyncha i predstavljaju jednu od najdominatnijih grupa herbivora. Cikade se hrane usisavanjem biljnih sokova iz tkiva doma?ina (ve?ina sokom floema, a krupnije vrste sokom ksilema), ali istovremeno su i izvor hrane za predatore i parazitoide. Osim toga brojne vrste prenose biljne patogene bakterije, viruse, fitoplazme ili su zna?ajne kao šteto?ine žitarica. Interakcija cikada sa biljnim ... Read More »

ZASTOJ KOMBAJNA kako pravilno rešiti problem

žetva

ZASTOJ  KOMBAJNA-  Za bezbedno otklanjanje zastoja – zagušenja prvo treba zaustaviti traktor i ugasiti motor . Ovo je obavezno pravilo za sve priklju?ne mašine i ure?aje koji imaju ure?aje koji rotiraju i osciluju. Savremeni kombajni imaju ugra?en ure?aj za odgušivanje dok na traktorima iz sistema IMT odgušivanje se izvodi na slede?i na?in.  Ru?ica za uklju?ivanje priklju?nog vratila postavlja se u ... Read More »