Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: cijanid u rakiji

Tag Archives: cijanid u rakiji

Cijano-vodonična kiselina je opasna po zdravlje

šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Cijano-vodoni?na kiselina – Vo?ne rakije pored osnovnih sastojaka kao što suvoda i etanol, sadrže i sporedne sastojke koji tako?e uti?u na organolepti?ka svojstva pi?a. Me?u ovim sastojcima nalaze se i oni koji su nepoželjnii štetni, kao što je cijano-vodoni?na kiselina (HCN). Cijano-vodoni?na kiselina nastaje hidrolizom jedinjenja amigdalina, koje se najviše nalazi u jezgru koštice i semenkama vo?a, a njegov sadržaj ... Read More »

Skladištenje jabuka – rešenje je POLLINO

Skladištenje jabuka – I u ovoj godini se od svih mogu?ih poreme?aja tokom skladištenja, o?ekuju posebno problemi sa posme?ivanju pokožice ploda, posme?ivanje mesa ploda i pojavom gorkih pega. U odnosu na prošlu godinu uslovi za zrenje jabuke su ove godine nešto povoljniji. Ali je rizik od pojave posme?ivanja i dalje srednji do visok. Posebno su ugrožene sorte poput Greni Smitha, ... Read More »