Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cercospora

Tag Archives: Cercospora

Siva pegavost lista bolest kod šećerne repe

Siva pegavost lista še?erne repe –  Prouzrokova?: Cercospora beticola. U pojedinim godinama ova bolest nanosi velike štete še?ernoj repi. Bolest se javlja svake godine, a intenzitet zavisi od klimatskih uslova. Ukoliko je vreme toplo,a relativna vlažnost vazduha ve?a, napad bolesti je ja?i. Kod ja?eg napada dolazi do propadanja lisne mase i smanjenja prinosa i do 30 %. Ukoliko se bolest ... Read More »