Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Cercospora beticola

Tag Archives: Cercospora beticola

CERCOSPORA beticola – prvi prag štetnosti Delta agrar

korovi u šećernoj repi šećerna repa kvote CERCOSPORA beticola

CERCOSPORA beticola – Zaštita še?erne repe od bolesti. Pegavost lista še?erne repe (Cercospora beticola) je rasprostranjena u svim podru?jima gajenja še?erne repe i predstavlja najštetnije oboljenje še?erne repe. Javlja se svake godine. Pri visokoj vlažnosti i visokoj temperaturi intezivno se razvija i širi, te može da smanji prinos korena i do 30%, a sadržaj še?era od 1 do 2%. Naro?ito ... Read More »

ŠEĆERNA REPA -pegavost lišća Cercospora beticola

korovi u šećernoj repi šećerna repa kvote CERCOSPORA beticola

ŠEĆERNA  REPA – pegavost lišća, četvrti tretman . U pojedinim godinama ova bolest nanosi velike štete šećernoj repi. Bolest se javlja svake godine, a intenzitet zavisi od klimatskih uslova. Ukoliko je vreme toplo, a relativna vlažnost vazduha veća, Napad bolesti je jači. Kod jačeg napada dolazi do propadanja lisne mase i smanjenja prinosa i do 30 %. Ukoliko se bolest pojavi ... Read More »