Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: CERCOSPORA BETICOLA repa

Tag Archives: CERCOSPORA BETICOLA repa

CERCOSPORA beticola – prvi prag štetnosti Delta agrar

šećerna repa kvote CERCOSPORA beticola

CERCOSPORA beticola – Zaštita še?erne repe od bolesti. Pegavost lista še?erne repe (Cercospora beticola) je rasprostranjena u svim podru?jima gajenja še?erne repe i predstavlja najštetnije oboljenje še?erne repe. Javlja se svake godine. Pri visokoj vlažnosti i visokoj temperaturi intezivno se razvija i širi, te može da smanji prinos korena i do 30%, a sadržaj še?era od 1 do 2%. Naro?ito ... Read More »