Tuesday, 13 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: centrifugisanje

Tag Archives: centrifugisanje

Vino filtracija, stabilizacija radi čuvanja kvaliteta

bojadiser vreme je tamjanika alikante vino u buradima mlado vino filtracija

Vino filtracija – Za razliku od bioloških i hemijskih metoda stabilizacije slatkih vina, pri kojima se stvaraju nepovoljni uslovi za aktivnost kvasaca, fizi?ke metode se sastoje u njihovom odstranjivanju EK- filtracijom ili pasterizacijom. Budući da je EK-filtracija hladni postupak, a pasterizacija topli, to se boce mogu puniti vinom sterilno hladnim putem i sterilno toplim putem. Pri bilo kojem od tih ... Read More »

Vino postupak filtracije – postupak stabilizacije

vino postupak filtracije

Vino postupak filtracije – Za razliku od bioloških i hemijskih metoda stabilizacije slatkih vina, pri kojima se stvaraju nepovoljni uslovi za aktivnost kvasaca, fizičke metode se sastoje u njihovom odstranjivanju EK – filtracijom ili pasterizacijom. Budući da je EK-filtracija hladni postupak, a pasterizacija topli, to se boce mogu puniti vinom sterilno hladnim putem i sterilno toplim putem. Pri bilo kojem od ... Read More »