Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Centar Selenča

Tag Archives: Centar Selenča

Centar za organsku proizvodnju Selenča 25.09 2015.

Centar za organsku proizvodnju Selen?a 25.09.2015. organizuje 9. Forum o organskoj proizvodnji sa temom „Plasman organskih proizvoda na doma?em i me?unarodnom tržištu“.Koncepcija ovogodišnjeg Foruma sadrži tri segmenta:  1./   plenarni deo namenjen malim proizvo?a?ima pod nazivom “Izazovi plasmana za male organske proizvo?a?e” gde ?e ?lanovi Centra predstaviti prednosti i probleme razli?itih kanala prodaje organski proizvoda u vidu sopstvenih iskustava.   ... Read More »