Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: cene soje cene kukuruza

Tag Archives: cene soje cene kukuruza

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – nastavak teških pregovora za uvoz pšenice u Egipat je uspešno završen. Povratak na me?unarodni standard  – toleranciju od 0,05% za ergot je prihva?en.  Nakon objave, novi tender je pokrenut za meku pšenicu sa isporukom planiranom do kraja oktobra, što ?e prinuditi Egipat da pove?a tempo kupovine. Tek se treba potvrditi konkurentnost izvoznika sa Crnog mora, posebno Rusije. ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – Pad cena pšenice na berzama Euronext, tržište prati cene na berzi ?ikago, dok cene za kukuruz i uljanu repicu su stabilne. Klimatski uslovi ostaju povoljni u crnomorskom podru?ju sa mogu?noš?u ve?eg obima žetve u Rusiji, ali i u opadanju o?ekivanih prinosa u Ukrajini zbog teško?e pri setvi prošle jeseni. Na me?unarodnom tržištu, Severna Afrika, pogo?ena katastrofalnim sušom kupuju pšenicu – Maroko ... Read More »