Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: cena uljane repice

Tag Archives: cena uljane repice

Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda u svetu

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda

Cene na berzi poljoprivrednih proizvoda  – soja beleži stalnu tražnju i pruža siguran prihod. EU treba kukuruz i smanjene su uvozne takse sa 10,95 € / t na 5,61 € / t . Uljana repica beleži blagi pad cena – 363 eura za tonu. Vrednost eura prema US$ ponovo raste i smanjuje šanse za izvoz poljoproizvoda iz EU. Evropsko tržište Bugarska ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih berzanske cene berza cene svetske berze cena poljoproizvoda cene glavnih berze cene poljoproizvoda berze poljoprivredni cene poljoproizvoda berzanske cene poljoproizvoda berze proizvoda

Tržište cene  – Pšenica na tržištu beleži više cene zbog nove prodaje Egiptu. To dovodi do rasta cena pšenice u kupovini za “fju?ers” ugovore na tržištu Euronext. GASC ( Egipat ) je kupio 240.000 t pšenice – 180.000 tona ruske pšenice i 60.000 tona rumunske pšenice. Raspon cena izme?u 197.28 i 200.17 US$ / t, CIF ( prodavac je dužan ... Read More »

Tržište cene na berzama širom sveta

Tržište cene – velike zalihe žitarica ostaju kao velika prepreka pove?anju cena, posebno u Evropi. Dalji porast vrednosti eura prema US $ ( 1:1,1297) još više otežava izvoz. Stanje useva pšenice u Evropi je ocenjeno dobrim do odli?nim ocenama,  najavljuju dolaze?e leto 2016. uz bogatu žetvu. Biološki pokazatelji rasta pšenice su višestruko bolji nego prošle godine u ovo vreme Cene ... Read More »