Tuesday, 22 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: čećer skrob

Tag Archives: čećer skrob

Period mirovanja loze – sadržaj šećera i skroba

rodni elementi rezidba odlučuje period mirovanja skidanje lastara

Period mirovanja –  U našem području vinova loza prolazi kroz period zimskog mirovanja, period kad ne ispoljava vidljivu fiziološku aktivnost. U ovom periodu prestaje rastenje organa, a disanje i transpiracija se svode na minimum. Ulaskom u period zimskog mirovanja vinova loza prelazi u posebno kvalitetno stanje, koje ima druga?ije procese od onih koji dominiraju u vreme perioda vegetacije, ali između ... Read More »