Thursday, 19 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Čađava pegavost

Tag Archives: Čađava pegavost

Čađava pegavost lista u organskom uzgoju voća

voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

?a?ava pegavost lista . Prouzrokova? ?a?ave pegavosti lista i krastavosti plodova ( Venturia inaequalis ) , prisutan je u našoj zemlji, redovno se javlja svake godine i predstavlja najzna?ajniji parazit jabuke.Štete od ove bolesti mogu biti velike, gde osim smanjenja prinosa, umanjuje i kvalitet plodova.Zbog principa na kojima se zasniva organska proizvodnja, ograni?enosti izbora i na?ina delovanja dozvoljenih pesticida u ... Read More »