Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Čađava krastavost

Tag Archives: Čađava krastavost

Jabuke u cvetu – zaštita je najvažnija mera

venturia

Jabuke u cvetu – promenljivo vreme sa padavinama pogoduje ostvarenju infekcija u jabučnjaku. Kada prođe vetrovito vreme nužno je primeniti hemijska sredstva zaštite koja će omogućiti da ostvarimo visoki prinos kvalitetnih plodova. Temperature koje se najavljuju će biti prava blagodet uzročnicima infekcija. Preporuka službe PIS SRBIJA je :   Najavljene padavine i prisutan infektivni potencija mogu dovesti do ostvarenja infekcije ... Read More »

Čađava krastavost jabuke i kruške, velika štete

gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva

Čađava krastavost jabuke i kruške.  Prozrokovač ove bolesti je fitopatogena gljiva Venturia inaequalis. Ovaj patogen se razvija na listu, cvetu i plodu. Održava se u opalom lišću i početkom vegetacije askospore se sa prvim kišama oslobađaju i raznose putem vetra. Pri temperaturi od 20-25 *C dovoljno je da list bude vlažan 9 sati da bi došlo do primarne infekcije, a ... Read More »

Čađava krastavost ugrožava obilan urod jabuka

?a?ava krastavost je jedna od glavnih nosilaca troškova u zaštiti jabuke. Ovo gljivi?no oboljenje uti?e i na prinos i na tržišnu vrednost plodova. Gljiva prezimi na opalom liš?u u vo?njaku. Vlaženjem opalog liš?a u prole?e dolazi do osloba?anja prezimelih spora (askospore) koje nošene vetrom dospevaju na list i cvet. U kapi vode, spore klijaju i ostvaruju infekciju. Nakon perioda inkubacije, ... Read More »