Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Čađava krastavost jabuka

Tag Archives: Čađava krastavost jabuka

Čađava krastavost ugrožava obilan urod jabuka

?a?ava krastavost je jedna od glavnih nosilaca troškova u zaštiti jabuke. Ovo gljivi?no oboljenje uti?e i na prinos i na tržišnu vrednost plodova. Gljiva prezimi na opalom liš?u u vo?njaku. Vlaženjem opalog liš?a u prole?e dolazi do osloba?anja prezimelih spora (askospore) koje nošene vetrom dospevaju na list i cvet. U kapi vode, spore klijaju i ostvaruju infekciju. Nakon perioda inkubacije, ... Read More »