Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Čačanska rodna orezivanje

Tag Archives: Čačanska rodna orezivanje

Orezivanje leske traje tokom cele godine

leska - štetnici uzgojni oblici

Orezivanje leske – Najbolje prinose leska daje ako je sistem uzgoja kontrolisani žbun sa 6 do 8 stabala iz korena. Nakon berbe treba obaviti folijarno prskanje. Stabla treba redovito orezivati i grane minimalno povijati na 45 stepeni. Zimsku rezidbu treba obavljati na temperaturi iznad 5 ° C i sva stabla u žbunu trebaju biti orezana na istu visinu. Pored zimske ... Read More »

Čačanska rodna orezivanje i šarak šljive

Čačanska rodna – Od sorti šljive koje su stvorene u Institutu za voćarstvo u Čačku, ova sorta je najzastupljenija u rodnim zasadima. Smanjenje površina i krčenje zasada požegače uticalo je na masovnije širenje ove sorte, koja se po svim svojim karakteristikama nametala kao njena naslednica. Čačanska rodna je sorta koja zahteva intenzivnu agrotehniku. Na žalost nastavak sa tradicijalnom proizvodnjom šljive ... Read More »