Thursday, 14 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: buvač kupusnjače

Tag Archives: buvač kupusnjače

Kupusnjače u plasteničkoj proizvodnji cele godine

kupus zahtevi crna trulež berba kupusa biljna ulja molibden

Kupusnja?e  kao predusev u plasteni?koj proizvodnji. Zašti?eni prostor osigurava najintezivniju proizvodnju, kombiniran proizvodnju, najbolje iskorištenje, kontrola ot bolesti i štetnika u primenu biološke kontrole, a što osigurava i zdraviju hranu. U skupinu povrtlarskih kupusnja?a ubrajaju se glavi?ast kupus, lisnati kelj, kelj glavi?ar, kelj pup?ar, karfiol, brokula, kineski i pekinški kupus i keleraba. Sve povrtarske kupusnja?e pripadaju familiji Brassicaceae. Ekonomski gledano, ... Read More »

Organska proizvodnja i načini zaštite

Organska proizvodnja – Mere zaštite od štetnih organizama  u organskoj proizvodnji povr?a.  U organskoj proizvodnji biljne bolesti, štetocine i korovi u svim usevima i zasadima, suzbijaju se vrlo složenim sistemom postupaka. Od kojih su najvažniji slede?i: – Pravilan  izbor vrsta i sorti bilja (u proizvodnji se koriste otporne sorte), sa odgovaraju?im  plodoredom. Neophodno je uspostaviti intenzivan, složen plodored gde se ... Read More »