Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: buterna liselina

Tag Archives: buterna liselina

SILAŽA i kiseline koje čuvaju njen kvalitet

korovi hibrid kukuruz voda borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza kukuruz semenski plodosmena đubrenje kalcijumom

Silaža i kiseline – Mle?na kiselina koja predstavlja najvažniji produkt mle?nokiselinskog vrenja u silaži formira se dejstvom homo i heterofermentativnih mle?nih bakterija. Obim i proces dinamike vrenja,kao i zastupljenost še?era u spremljenoj silaži mogu se približno ta?no proceniti na osnovu koli?ine mle?ne kiseline. Njena osnovna uloga u toku siliranja se zasniva na izrazitom baktericidnom dejstvu, koje onemogu?ava i zaustavlja rad ... Read More »