Monday, 21 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: buterna liselina

Tag Archives: buterna liselina

SILAŽA kiseline koje čuvaju njen kvalitet

silaža hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako plodored kukuruza folijarna prihrana rastvorom

Silaža  kiseline – Mlečna kiselina koja predstavlja najvažniji produkt mlečnokiselinskog vrenja u silaži formira se dejstvom homo i heterofermentativnih mlečnih bakterija. Obim i proces dinamike vrenja,kao i zastupljenost šećera u spremljenoj silaži mogu se približno tačno proceniti na osnovu količine mlečne kiseline. Njena osnovna uloga u toku siliranja se zasniva na izrazitom bakteri-cidnom dejstvu, koje onemogućava i zaustavlja rad nepoželjnih ... Read More »