Sunday, 22 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: buterna liselina

Tag Archives: buterna liselina

SILAŽA i kiseline koje čuvaju njen kvalitet

hibrid kukuruz borealis

Silaža i kiseline – Mlečna kiselina koja predstavlja najvažniji produkt mlečnokiselinskog vrenja u silaži formira se dejstvom homo i heterofermentativnih mlečnih bakterija. Obim i proces dinamike vrenja,kao i zastupljenost šećera u spremljenoj silaži mogu se približno tačno proceniti na osnovu količine mlečne kiseline. Njena osnovna uloga u toku siliranja se zasniva na izrazitom baktericidnom dejstvu, koje onemogućava i zaustavlja rad ... Read More »