Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Bubamara štiti

Tag Archives: Bubamara štiti

Bubamara štiti useve uz manju upotrebu hemikalija

Bubamara štiti useve . Novi na?in borbe protiv štetnih insekata se istražuje u SAD. Stvaraju?i ve?e površine prirodnog staništa oko polja pod poljoprivrednim kulturama se pove?ava populaciju bubamara i pomaže poljoprivrednicima smanjiti upotrebu insekticida. Buba mare i druge grabljivice, insekti koji jedu biljne šteto?ine, ?uvaju poljoprivrednicima oko $ 4,6 milijardi dolara godišnje na insekticide. Bubamara štiti useve uz manju upotrebu ... Read More »