Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: buba

Tag Archives: buba

Rutava buba velika opasnost za voćnjake

alternativna rodnost za rezidbu jabuka rezidba voća kalem vosak mraz preti

Rutava buba ima jednu generaciju u toku godine i prezimljava u stadijumu imaga u zemljištu. Odrasli insekti su obrasli mnogobrojnim beli?asto – žu?kastim dla?icama, crne su boje i na pokriocima su ukrašeni sa velikim brojem belih, simetri?no raspore?enih pega. U prole?e se prvi insekti sre?u na cvetovima masla?ka, a potom se sele na razne vrste vo?aka, ukrasnog drve?a i šiblja, ... Read More »