Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: broj okaca

Tag Archives: broj okaca

Rezidba odlučuje odnos prinosa i kvaliteta berbe

vinograd jesenje đubrenje

Rezidba odlučuje – Produktivnost čokota se iskazuje zbirom mase lastara i mase grožđa. Na ispoljavanje produktivnosti čokota uticaj imaju dva činioca: rezidba i visina prinosa grožđa. Zadatak rezidbe jeste da usaglasi ova dva uticaja kako bi imali optimalnu produktivnost čokota, samim tim iskoristili potencijal određene sorte uz postizanje maksimalnog prinosa bez gubitka u kvalitetu i bez umanjenja vegetativnog potencijala čokota. ... Read More »